תנאי שימוש

אתר הבורסה לתכשיטים - א.נ ארניל בע"מ - תנאי שימוש ותקנון

1. תנאי שימוש כלליים

אתר זה הנו בבעלות הבורסה לתכשיטים - א.נ ארניל בע"מ (להלן - "הבורסה לתכשיטים, א.נ ארניל בע"מ", "החברה", "הבורסה לתכשיטים"), והוא מנוהל ומופעל על ידה באופן בלעדי.משרדה הרשום של הבורסה לתכשיטים הנו רחוב ז'בוטינסקי 3 רמת גן 5252005, בורסת היהלומים. טלפון: 03-6120747; פקס: 03-7512734.
השימוש באתר זה מוצע לכם כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם על ידכם. לפיכך, השימוש באתר זה ייחשב כהסכמה מצדכם לכל התנאים, ההודעות וההתניות המופיעים בהסכם זה, ולפיכך תנאי השימוש המפורטים להלן יהוו את ההסכם אשר יהיה בתוקף בעת שהנכם עושים שימוש באתר זה. הנכם רשאים לעשות שימוש באתר זה רק במידה והסכמתם לכל התנאים, התניות וההודעות המופיעות בו מתוך כוונה שהם יחייבו אתכם לכל דבר ועניין.
הנכם מתבקשים לקרוא הסכם זה בקפידה לפני שתעשו שימוש באתר אינטרנט זה. במידה ואינכם מסכימים ו/או מעוניינים שהסכם זה יחייב אתכם, הנכם מתבקשים לעזוב את האתר.
השימוש באתר זה מותר אך ורק לאנשים ו/או גופים המסוגלים ביצירת התחייבויות משפטיות. אי לכך, במידה ואינכם עומדים בתנאי בסיסי זה (כגון, במידה והנכם קטינים), אינכם רשאים לעשות שימוש באתר ואתם מתבקשים לצאת ממנו.

2. מדיניות החזרת פריטים והחזר כספי

"הבורסה לתכשיטים" תחליף או תקבל בחזרה פריט שנרכש דרך אתר זה, על פי החלופות המפורטות להלן. בנוסף לחלופות, לא יתקבל מוצר שאריזתו נפגמה ו/או שנעשה במוצר שימוש ו/או שהמוצר במצב לא תקין. לא תתבצע החלפה או החזרה ללא הצגת החשבונית המקורית. באפשרותכם לגשת לכל אחת מחנויות החברה עם הפריט והחשבונית, הנכם נדרשים ליצור קשר עם מחלקת קשרי הלקוחות של החברה, בטלפון 03-6124515.
עבור מוצרים שסופקו בהזמנה לפי מידות או לפי דרישות מיוחדות לא ניתן לקבל החזר כספי, פתק החלפה או זיכוי כספי לרכישת מוצר אחר ברשת.
בכפוף לזכויותיכם על פי דין ולאמור לעיל, "הבורסה לתכשיטים" מציעה את החלופות הבאות לביצוע החלפות או החזרות:
א. החלפה תמורת פריט אחר - כל פריט שנרכש מאתר זה יכול להיות מוחלף בכל אחת מחנויות החברה, בשווי זהה לתשלום בפועל בהפחתת דמי המשלוח ששולם על ידכם, תוך 14 יום וזאת בהתאם למדיניות החברה, כמפורט בתקנון.
ב. כמו כן, הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר בפקס: 7512734–03.
ג. החלפה תמורת שובר זיכוי אישי – ניתן להחליף או להמיר כל פריט שנרכש מאתר זה בשובר זיכוי בכל אחד מחנויות החברה, בשווי זהה לתשלום בפועל בהפחתת דמי המשלוח ששולמו על ידכם, תוך 14 יום וזאת בהתאם למדיניות החברה, כמפורט בתקנון. שובר הזיכוי ניתן יהיה למימוש במשך שנתיים, החל ממועד הוצאתו, בכל אחת מחנויות החברה.
ד. ביטול העסקה תמורת החזר כספי – ניתן לקבל החזר כספי לפריט שנרכש באתר זה בסניפי החברה בלבד וזאת בהתאם למדיניות ההחזר הכספי של הרשת כמפורט בתקנון.
ה. החזר כספי עבור שעונים יינתן בהצגת חשבונית קניה/פתק החלפה תוך 14 ימים מיום הקניה באחד מסניפי החברה.
ו. החזר כספי עבור תכשיטים יינתן עד לסכום קניה של 3,000 ₪ בהצגת חשבונית קניה/פתק החלפה תוך 2 ימים עסקים הקניה. יום שישי נחשב ליום עסקים רגיל בחברה.
ז. החזר כספי לא יתבצע במעמד ביטול העסקה, אלא לאחר אישור ההנהלה שההחזר עומד בתנאי הביטול, ויבוצע מול חברת האשראי.
ח. עבור החזר כספי יגבו דמי ביטול בשיעור 5% אחוזים ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
ט. בעסקאות בכרטיסי אשראי ושיקים תגבה בנוסף עמלת סליקה בגובה 2%.

3. ביצוע רכישות באתר

א. הגבלת השימוש למטרות אישיות ולא מסחריות

אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לרכישות לצורכי שימוש אישי בלבד, ובכלל זה לצורך הענקת מתנות, ולא לרכישות בעלות מאפיינים מסחריים. "הבורסה לתכשיטים" שומרת לעצמה את הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לעניות דעתה של החברה ועל פי שיקול דעתה נעשו למטרות מסחריות ובכלל זה מכירות סיטונאיות, מכירות קמעונאיות, או מכירות לצדדים שלישיים כלשהם והיא תנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי זכויותיה.

ב. דיוק בפרטי הפריטים

התצלומים המופיעים במודעות הפריטים מיועדים להמחשה בלבד. "הבורסה לתכשיטים" עושה את מרב המאמצים להבטיח שהצבעים ו/או העיצובים ו/או הגוונים המופיעים בתצלום שבמודעת הפריט ישקפו את אלו הקיימים בפריט אשר יסופק לכם על ידי "הבורסה לתכשיטים" בפועל. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. מובהר כי "הבורסה לתכשיטים" אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצא בזה והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור.
חל איסור על המשתמשים באתר להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, הפריטים או הקשרים שמקורם באתר אינטרנט זה.

ג. מדיניות מחירים ושיטות תשלום

"הבורסה לתכשיטים" שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש. המחיר בו תחויבו הנו זה המצוין באתר במועד ביצוע הרכישה.
הרכישות באתר זה יכולות להיות מבוצעות תוך שליחת הזמנה דרך האתר, וחיוב בכרטיס אשראי בסליקה מקוונת על ידי חברת G.B Premium והשלמת העסקה טלפונית על ידי נציג שירות של החברה. לחילופין השלמת העסקה בסניפי החברה.
קניה דרך האתר אפשרית בשימוש בכרטיסי אשראי מסוג ויזה, דיינרס, מאסטרקארד וישראכרט (להלן - "כרטיסי האשראי") בלבד. התשלום ייגבה בכרטיס אשראי בסליקה מקוונת על ידי חברת G.B Premium. לא ניתן לשלם באמצעות המחאות ומזומן. כמו כן, לא ניתן לעשות שימוש בשוברי זיכוי שניתנו על ידי "הבורסה לתכשיטים" עבור רכישות קודמות, שוברי מתנה שנרכשו ו/או התקבלו מ"הבורסה לתכשיטים" וכו'.
תנאי מוקדם לביצוע הרכישה הוא קבלת כל האישורים הנדרשים מחברת האשראי או מהבנק של המזמין, כאשר הפריט יסופק לכתובת המזמין רק לאחר קבלת אישורים אלה.

ד. זמינות הפריטים

פריטים ושירותים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי "הבורסה לתכשיטים" בתנאי שהם מצויים במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה על ידה והנכם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. "הבורסה לתכשיטים" אינה מתחייבת כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת, גם אם נקודה כזו צוינה באתר. עם זאת, במקרה הנדיר בו, לאחר קבלת אישור ההזמנה, לא ניתן יהיה לספק את הפריט המוזמן, נציג החברה יצור עמכם קשר ויציע לכם את האפשרות לבצע הזמנה אחרת או לבטל את הזמנתכם המקורית. כמו כן, "הבורסה לתכשיטים" אינה מתחייבת כי הפריטים המופיעים באתר זה יימצאו בכל אחת מחנויותיה.

ה. אישור הזמנה

לאחר שאישרתם את הזמנתכם, באמצעות השימוש באפשרות "שלח", תועבר הזמנתכם לחברה לשם ביצועה. החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידכם. הזמנתכם תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתך עד 48 שעות ממועד אישור ההזמנה.
אם הפריטים שהזמנתם אזלו מהמלאי, למרות שהם מופיעים באתר, או שחברת כרטיסי האשראי לא אישרה את חיובכם, לא תהיה החברה חייבת לספק לכם את הפריטים שהזמנתם. במקרה זה, הודעה מתאימה תישלח לכתובתכם וכרטיסכם לא יחויב.

4. מדיניות מסירת ההזמנה

א. איזורי מסירה

 

פריטים שהתמורה עבורם שולמה באמצעות אתר זה יכולים להיות מסופקים בשטח מדינת ישראל. בהזמנות ליעדים שמחוץ למדינת ישראל ייגבה תשלום עבור המשלוח לפי היעד והמחירון המעודכן שלו. בלבד.

ב. עלויות טיפול ומשלוח

"הבורסה לתכשיטים" גובה דמי טיפול ומשלוח עבור משלוח המוצרים המופיעים באתר זה, בכפוף ובפירוט ההזמנה שביצעתם. לתשומת לבכם, מסירת ההזמנה נעשית באמצעות מסירה אישית לידי המזמין, ועל המזמין להצטייד בתעודה מזהה ואמצעי התשלום אשר אתו ביצע את ההזמנה, ולהציג אותם בפני השליח. תנאי זה הוא הכרחי לקבלת המוצר ואי עמידה בתנאי זה תגרום לשיבוש במסירת המוצר ולא תהיה ללקוח כל סיבה לטענה. לא ניתן לבצע מסירות לכתובות של תאי דואר.

ג. זמן אספקה

בכפוף לאמור בהסכם זה, "הבורסה לתכשיטים" תספק לכם את הפריט שהזמנתם בתוך 14 ימי עסקים (לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וחג), ממועד אישור הזמנתכם.
החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה.

ד. אי עמידה בלוחות זמנים

במידה והזמנתכם לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, הנכם מתבקשים ליצור קשר עם מחלקת האינטרנט שלנו, בטלפון 03-6124515, או בפקס 7512734- 03. עם קבלת הזמנתכם, הנכם מתבקשים לבדוק בקפידה את תוכן החבילה. אם ישנם הבדלים כלשהם בין הזמנתכם לבין הפריט שקיבלתם, הנכם נדרשים לפעול בהתאם לאמור בפרק "ההחזרות".

5. אחריות על תכשיטים

על כל תכשיט זהב ו/או תכשיט משובץ הנקנה בבורסה לתכשיטים תינתן אחריות מלאה על כל מקרה של פגם בחומר ו/או בייצור, למשך תקופה של 12 חודשים מיום הקניה, למעט בגין אובדן התכשיט או חלקו.
האחריות אינה כוללת נזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון ו/או לא סביר בתכשיט ו/או בלאי סביר לרבות שבר, קרע וירידת ציפוי אמייל.
טיפול בתכשיט על ידי מי שאינו מורשה על ידי החברה ישחרר את החברה מאחריות ומתן שירות.
אין להתיז בושם, אלכוהול, תכשירי קוסמטיקה, או חומרים כימיים על תכשיטים או פנינים או אבנים.
אין לישון עם תכשיטים.
אין להביא תכשיטי פנינה במגע עם מים.

6. אחריות על שעונים

על כל שעון הנקנה בחברה תינתן אחריות מלאה למשך 12 חודשים מיום הקניה.
האחריות על השעון היא על תקינות מנגנון ואטימות למים (במידה והוא עמיד למים) מחברת השעונים בלבד.
האחריות איננה כוללת – רצועה, כתר, גוף השעון וזכוכית וכל שימוש שיגרם כתוצאה משימוש לא נכון בשעון מכה/טלטול/נפילה.
טיפול בשעון על ידי מי שאינו מורשה על ידי החברה ישחרר את החברה מאחריות ומתן שירות.

7. זכויות קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורות באתר, ובכלל זה תוכנו של האתר, שמו, עיצובו, סימני המסחר וסימני השירות המופיעים בו, עיצובי התכשיטים וכל זכויות היוצרים, המדגמים והפטנטים המופיעים בו, הינם של "הבורסה לתכשיטים" או של חברה אחרת השייכת לרשת "הבורסה לתכשיטים" בלבד, והם מוגנים על פי דין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
"הבורסה לתכשיטים" מאמינה בהגנה על זכויות קניין רוחני ותומכת בכל המאמצים להגנה על זכויות צדדים שלישיים. לפיכך, במידה והנכם מאמינים כי זכותו של צד ג' כלשהו נפגעת כתוצאה מכתב, דמות או עבודה המוצגים באתר זה, הנכם מתבקשים להודיענו על כך בפקס 7512734–03, תוך השארת פרטיכם על מנת שניתן יהיה ליצור עמכם קשר. הסרת כל חומר שהוא מן האתר, כתוצאה מפניית מאן דהוא, תיחשב כהפגנת רצון החברה לפתור סוגיות מחוץ לכותלי בית המשפט ולפנים משורת הדין ולא תיחשב, בשום פנים ואופן, כהכרה בכך שזכות צד ג' כלשהי נפגעה.

8. פרטיות באתר

הנכם מתבקשים לקרוא בקפידה את מדיניות החברה בכל הקשור למדיניות איסוף הנתונים והשימוש בפרטיכם האישיים כפי שיתקבלו באתר זה.

9. סודיות המידע

"הבורסה לתכשיטים" עושה כמיטב יכולתה כדי להגן על שלמות המידע המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת (להוסיף פרטים, תוכנת אבטחה, פרוטוקולים וכו') ומשרתים את המטרה היחידה של זיהוי הלקוח בעת ביצוע הרכישה או במהלך ביקור באתר.
"הבורסה לתכשיטים" עושה שימוש במספר כרטיס האשראי שלכם רק במהלך ביצוע רכישתכם הנוכחית. מיד בסיום כל עסקה ולאחר קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, יושמדו פרטי כרטיס האשראי שלך באופן אוטומטי.

10. רישום וביטול הרישום

חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרשו למסור מידע אישי, כדוגמת שם וכתובת דוא"ל. פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונכם החופשי ובהסכמתכם. כמו כן, תישאלו האם אתם מתירים ל"הבורסה לתכשיטים" ליצור עימכם קשר באמצעות דואר אלקטרוני בכל הנוגע לחדשות החברה, פרסומים, השקת קולקציות חדשות ואירועים נוספים. "הבורסה לתכשיטים" תעשה שימוש במידע זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. המידע שתמסרו יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, במאגר מידע רשום של החברה.
עם השארת פרטיכם באתר, ישלחו אליכם בדואר קטלוגים של החברה ודיוורים שונים.
בנוסף, החברה מבצעת שימוש בהצגת מודעות לפי זיהוי כתובות דוא"ל של לקוחות שהתעניינו בשירותי החברה בעבר.

באם אינכם מעוניינים לקבל דיוורים מן הסוגים הנ"ל, גשו לתפריט "צור קשר" והשאירו בקשתכם, או לחילופין, הודיעו לנו בטלפון למחלקת האינטרנט 03-6124515, על רצונכם להימחק מרשימת הדיוור.

11. השימוש ב"עוגיות" (COOKIES) באתר

"הבורסה לתכשיטים" עשויה לשלוח "עוגיות" מטעמה למחשבך וזאת בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות. "עוגיות" הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה מחשבי האתר ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. קבצים אלו מכילים מידע כדוגמת הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שביקשת לראות בעת שהייתך באתר ועוד. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן שלך כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יודיע לך כאשר "עוגיה" נשלחת אליך. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, בדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן שלך כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל.

12. הגבלות שימוש

אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר. הסכם זה אינו מעניק זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק. כמו כן, אינכם רשאים להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים שעלולים לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג' כלשהו. כמו כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכיוצא בזה, ותוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק. בנוסף, חל עליכם איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכיוצא בזה.

13. בקרה על תכנים

למרות של"הבורסה לתכשיטים" אין כל חובה לפקח על התכנים שיפורסמו באתר על ידי משתמשיו, ובכלל זה מידע שיסופק על ידכם, "הבורסה לתכשיטים" שומרת לעצמה את הזכות לבקר, לפקח, למנוע, לאסור ולגלות כל מידע שתידרש להעביר על פי דין, מתוך אמונה שגילוי מידע, כאמור, הינו הכרחי לצורך הקפדה על דרישות החוק, שמירה על זכויות קנייניות, ובכללן קניין רוחני, של החברה ו/או צדדים שלישיים המופיעים באתר או לצרכי הגנה על אינטרסים ציבוריים אחרים.

 

14. אי אחריות על האתר

אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לכם כל טענה, דרישה, תביעה כלפי החברה בגין תכונות הקשרי, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם.
"הבורסה לתכשיטים" אינה מתחייבת לכך ש: (א) הגלישה באתר לא תופרע, תינתן כסדרה או ללא הפסקות; (ב) שהפעילות באתר תתקיים בבטחה וללא טעויות; (ג) שהאתר יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי תקשורת לאתר - אצל החברה או מי מספקיה; (ד) שהמידע המסופק ימלא אחר כל דרישה או ציפייה; (ה) שכל בקשה תיענה במועד שיצוין על ידכם; (ו) שאתר זה יעמוד בדרישות, ציפיות, או תקוות של מאן דהוא; (ז) שתוצאות השימוש באתר זה יהיו אמינות ומדויקות; (ח) שכל טעות במידע המופיע באתר זה תתוקן.

15. הגבלת האחריות

בשום מקרה לא תחול על "הבורסה לתכשיטים" ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט - 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין, עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל נתונים, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. לחברה לא תהיה כל אחריות על הנאמר באתרי פורום, באתרי צ'אט או על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.

16. שינויים

"הבורסה לתכשיטים" שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה. הנכם מתחייבים כי השנויים הנ"ל יחולו עליכם והם יחייבו אתכם, מיד עם הכנסתם. אנו ממליצים לכם לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.

17. סיום ההסכם

חברת "הבורסה לתכשיטים" שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. כמו כן, "הבורסה לתכשיטים" תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמכם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנכם נדרשים לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה. בנוסף, תהיה רשאית "הבורסה לתכשיטים" , על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו.

18. קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותכם ועל מנת להעשיר את חווית הגלישה באתרנו בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או למידע הכלול בהם ו/או לאיכותם ו/או לרמתם ו/או לסיכון הנובע מהשימוש בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

19. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר זה חלה על כל המשתמשים החובה כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה אסורה על פי התנאים, התניות וההודעות הכלולות במסמך זה. לפיכך, חל איסור להשתמש באתר זה בכל דרך אשר עשויה להזיק, לנטרל, לגרום לעומס יתר או לשנות את האתר, להתערב בתכניו או בהנאה או בשימוש של כל גורם אחר באתר. חל איסור על קבלת גישה בלתי מורשית לאתר, לחשבונות, מערכות מחשב או לרשתות אחרות הקשורות לאתר, באמצעות HACKING, "כריית" סיסמאות או בכל דרך אחרת. באופן מפורש חל איסור על איסוף מכל סוג של התמונות והפרטים המוזנים באתר על מנת לעשות בהם שימוש מסחרי או אחר. כמו כן, חל איסור לעשות שימוש באתר זה כקישור לאתרים ו/או באתרים אחרים והחברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה על מנת להביא להפסקה מיידית של פעילות אסורה, כאמור לעיל.

20. דין ושיפוט

הסכם זה מוסדר על פי חוקי מדינת ישראל בלבד. הנכם מסכימים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו, ושם יהיה מקום השיפוט בלבד.

21. תנאי הסכם זה

מוסכם בזאת במפורש כי תנאי הסכם זה מהווים את כל המוסכם בין הצדדים בעניינים המנויים בו, במלואם וכי החברה לא תחוב בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים, השפעות והתחייבויות בעל פה או בכתב שאינן נכללות בהסכם זה ושנעשו, אם בכלל, לפני ובמועד חתימתו. הסכם זה אינו ניתן לתיקון ו/או שינוי אלא במסמך בכתב החתום ע"י שני הצדדים.
הכותרות לסעיפי הסכם זה הן לצורכי נוחיות בלבד, אין הן מהוות חלק מן ההסכם ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה או תוקפו.

22. הודעות וכתובות

כל הודעה או מסמך אחר ל"הבורסה לתכשיטים" ייעשו בכתב, ימוענו למשרדה הרשום ויישלחו בדואר רשום. הודעה כאמור תחשב כאילו נתקבלה אצל החברה בתוך 72 שעות ממועד המשלוח בדואר רשום, כאמור, או עם מסירתה אם נמסרה ביד.

23. ויתור על זכויות

בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כוויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

תנאי השימוש באתר אינטרנט זה עודכנו לאחרונה בתאריך 27/08/2013